ARION
AnlatıAD 026

Yazar: Oğuz Bingöl
Mayıs 2016
1. Basım
220 Sayfa
ISBN :
978 605 9366 03 8
Barkod :9786059366038
O Gün Süha'yı Bırakmayacaktım
Oğuz Bingöl

Oğuz Bingöl,  kitabında yaşadıklarını samimi bir şe­kilde payla­şıyor

Yaşamı boyunca, -önce annesi Şahse­nem Bacı ar­dından kar­deşi sebe­biyle- göz önünde ve sa­natla, medyayla, di­ğer taraftan babası­nın asker ve sivil yaşa­mın­daki duruşuyla siya­setle de ilintili olmuş. Bu du­rum onu bazen avantajlı konum­lara da getir­miş ancak bazen de tam tersi du­rumlar oluşturmuş yaşamında.

Ki­tabı okuduğu­nuzda, hiç tah­min ede­meyeceğiniz anılar, yaşanmış­lık­lar ve yaşamda kişilerin yollarının nasıl birleşip-ayrıldığının bazen mi­zahi ama ba­zen de dramatik anlatımla­rına tanıklık ede­ceksiniz. 

O ka­dar iç­ten ve ger­çeği eğip bükme­den kaleme alın­mış bir kitap ki O gün Süha’yı Bırakmayacak­tım, her ne ka­dar bir kişinin anı­ları gibi gö­zükse de, klişelerden arın­mış bir duru­lukla yazılmış ve toplumsal hayatı­mıza örneklik ede­cek ya­şan­mışlıklarda pek çok okurun da kendisinden, yaşa­dık­la­rından bir şeyler bulabileceğine şüphe yok…