ARION
AnlatıAN 015

Yazar: Clare Sheridan
Çeviren: Zeynep Güden
Haziran - 2004
1. Basım, İstanbul
163 Sayfa
ISBN 975 571 141 4
Barkod :9789755711416
SADE TÜRK KAHVESİ
Clare Sheridan

Clare Sheridan İngiliz heykeltıraş, ressam, yazar, seyyah hatta belki de ajan!..1924-1925 döneminde Türkiye'de bulunan Sheridan, zamanını yalnız İstanbul-Tarabya'daki yalısında geçirmekle yetinmeyerek, Bursa, Ankara ve tüm Karadeniz kıyısındaki limanları da gezmiş ve izlenimlerini bu kitapta toplamış. Ancak "Sade Türk Kahvesi", gezi veya anı kitabı olarak değil, gayet sivri bir dille, yer yer insafsız bir alaycılıkla yapılmış bir eleştiri olarak tanımlanabilir. Nitekim, 1925 yılında yazılmış olmasına rağmen, kitaptaki kimi sosyolojik ve politik saptamaların bugün bile geçerliliğini koruyor olduğunu düşünecek, toplumumuzun yabancılar gözündeki imajının seksen yıldır aynı kalmış olmasına şaşıracaksınız.