ARION
HukukHU 002

Yazar: Cevat Özel
Haziran - 2003
1. Basım, İstanbul
352 Sayfa
ISBN :
975 571 1074
Barkod :9789755711072
KİTLE İLETİSİM ARAÇLARI ve KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI
Cevat Özel

Sadece bizim mevzuatımızda değil, uluslararası sözleşmelerde dahi bir yandan basının özgür olduğu söylenirken diğer yandan bu özgürlüğün hudutsuz olmadığı, bir takım sınırlarının olduğu vurgulanmaktadır. Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararlarında da bu gerçek gayet veciz bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu da tabii karşılanmalıdır. Zira kişilik hakları da korunması gereken üstün haklardan olup basın özgürlüğünün bu haklara tecavüz teşkil etmeyecek şekilde kullanılması şarttır. Yasakoyucular çıkardıkları mevzuatla, yargı makamları ise verdikleri kararlarla adilane bir şekilde bu sınırı çizmelidir.

Bu kitapta ağırlıklı olarak kişilik haklarına tecavüzde bulunulan kişilerin başvurabileceği yasal yollar açıklanmaya çalışılmıştır.