ARION
Oyun

Yazar: Yakup Almelek
Mart - 2009
1. Basım, İstanbul
110 Sayfa
ISBN :
978 975 01649 3 4
Barkod :
HAZİNENİN DURUMU YÜREKLER ACISIDIR! KURTARABİLEN ÇIKSA BAŞIMIZIN TACIDIR!
Yakup Almelek

Günümüzden geçmişe bir rüyayı anlatır; Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisinde yer alan değişik kültürlere değinen oyun mizahi bir içeriğe sahiptir.

Bozulmuş ekonomik duruma çareler arayışlarının üzerine kurgulanan oyun, Yakup Almelek’in diğer yapıtlarından farklı olarak mizahi içeriği haiz lirik bir dille yazılmıştır.


Padişah bir taraftan zevk ve sefa sürerken diğer yandan akla hayale gelmeyecek yöntemler ile hazineyi kurtarmak için çalışmakta, akıllar toplamaktadır.


Vezirler, ticarette usta bir Yahudi, defterdar gibi karakterler duruma çözüm bulma yarışı içerisindedirler; ortaya çıkan alışılmadık önerilerin yarattığı tablo sizleri güldürecek ve bir manada bugünlere köprüler kurduracaktır….


Kitap iki dilli (Türkçe – İngilizce) olarak yayımlanmıştır.
Sayfaları çevirirken -aynı bir rüya gibi- imgeleri canlandırabilmemize olanak sunan Sayın İrvin Mandel’in on adet çizimi de kitapta yer almaktadır.