ARION
PsikolojiPS 007

Yazar: Michael J. Gelb
Çeviren: Taylan Bilgiç
Kasım - 2002
1. Basım, İstanbul
296 Sayfa
ISBN 975 571 0698
Barkod :9789755710693
DÜŞÜNMENİN TAM ZAMANI
Michael J. Gelb

Kafanızdaki klasik hiyerarşiyi, şimdiye kadar pek çok kez ve pek çok alanda bocalamalar yaşamanıza neden olan kalıpları bir kenara bırakın. Duygu ile mantığı, teknoloji ve ruhu, gücü ve özgeciliği, ticaret ve insanlığı, birey ile toplumu, esneklik ve katılığı mükemmel bir uyum içinde bir araya getirebilirsiniz. Aslında, bunu yapmak zorundasınız! Düşünmenin Tam Zamanı, bu birlikteliği oluşturmak için yepyeni bir yöntemi, Sinverjent Düşünce'yi ve onun somut ifadesi olan Akıl Haritalama'yı öğretiyor. Bugün bu yöntemleri uygulamak, dünyanın en etkili kurumlarında, en büyük şirketlerinde adeta "zorunlu" kılınmış durumda.
Ama dahası da var... Yüzlerce kaynaktan, yüzlerce uzmanın birikiminden ve araştırmaların sonuçlarından yararlanarak kaleme alınan Düşünmenin Tam Zamanı, içinizdeki "en iyi"yi ortaya çıkaracak...
Yapabilirsiniz!