ARION
RomanRO 027

Yazar: Gilbert Sinoué
Çeviren: Sonat Nayman
Şubat - 2003
1. Basım, İstanbul
552 Sayfa
ISBN 975 571 0973
Barkod :9789755710976
GÖKYAKUT KİTAP
Gilbert Sinoué

XV. yüzyılın sonlarına doğru İspanya. Yarımada'nın Hıristiyanlar tarafından tekrar ele geçirilmesi için sürdürülen iç savaş yılları. Engizisyon'un bu yönde şiddet kullandığı, her türlü siyasi entrika'nın döndüğü bir ortam. Din değiştirmeyenlerin işkence edilerek meydanlarda yakıldığı korkutucu bir dönem.
Bir haham, bir rahip ve bir islam alimi şeyh, kendilerine ortak dostları Aben Baruel'in yakılmadan önce bıraktığı bir plan dahilinde biraraya gelirler. Baruel bu üç din için temel sayılabilecek bir "tablet - kitap" ve onları buna ulaştıracak bir yol bırakmıştır. Bu sadece, kendileri gibi bu üç din hakkında derin bilgi sahibi olunduğunda varılabilecek bir yoldur. Her üç dinin de kutsal ayetleri içersine şifrelenmiş bir yol... Bu farklı inançlardaki üç kişiyi birbirine mahkum eden bir yol... Diğer taraftan arkalarında her an ölümün nefesini hissetmelerine sebep olan Engizisyon ve ajanları... Kitaba ulaşmak için konulmuş bilmecelerin aşama aşama çözülmesinin verdiği heyecan, hatta hafif polisiye bir tat okuyucuyu sürüklemektedir. Zevkle okunan bir kitap.