ARION
Sanat Tarihi

Yazar: Sibel Almelek İşman
Mart - 2008
1. Basım, İstanbul
152 Sayfa
ISBN :
9944 0709 04
Barkod :9789944070904
20. Yüzyıl Batı Resim Sanatında Aşk Olgusu
Sibel Almelek İşman

Aşk, insan yaşamını anlamlı kılan nadide duygulardan biri değil midir?

Düşünürler ve sanatçılar, onu anlamak için, asırlardır çaba harcamaktalar.

Şiir, müzik, tiyatro, dans, resim, heykel...

Her bir sanat dalı, kendine özgü diliyle, yaşam yolculuğunu aydınlatırken, aralarında aşkın da bulunduğu pek çok insani olgunun sırlarına uzanır.

Sanat denizinde yol alırken, 20. yüzyıl batı resminde demir atıyoruz. Pek çok akımın birbirini izlediği ve beslediği bir asrın tuallerine bakarken, aklımızda ve gönlümüzde bir tek soru var: Sanatçılar aşkı nasıl yorumlamış?...

Art Nouveau, Dışavurumculuk, Kübizm, Metafizik Resim, Dada, Gerçeküstücülük, Art Deco ve Paris Okulu...
 
Ayrı tatlar sunan, farklı diyarlara davet eden sekiz akım...